Friday, March 27, 2009

Neocalvinisme of neo-afkalving?

Ik was vorige week stomverbaasd toen ik vernam dat ik een belangrijke religieuze trend over het hoofd bleek te hebben gezien. Ik ben geen trendwatcher, maar als Nederlandse evangelikaal met openlijk calvinistische sympathieën had ik toch lucht moeten krijgen van het neocalvinisme.

Volgens TIME is het nieuwe calvinisme de derde belangrijke trend die de wereld aan het veranderen is. Ook Albert Mohler, evangelisch voorman in Amerika, schijnt te weten waar het over gaat. Het Calvinisme maakt een come-back. In toenemende mate raken christenen weer overtuigd van Gods grootheid, voorzienigheid en almacht. De trend gaat gepaard met een herwaardering van het bijbels doordenken van het christelijk geloof.

Wat? Waar gaat dit over? Ik had net andere berichten gehoord. Zo bleek uit onderzoek van de Barna Group dat slechts 0,5 procent van de jongvolwassenen (18-23 jaar) in de Verenigde Staten een ”Bijbels wereld beeld” heeft. Uit het onderzoek blijkt ondermeer dat zgn. 'wedergeboren christenen' zeer slecht scoren als het gaat om het vasthouden aan typisch bijbelgetrouwe standpunten.

Wanneer ik kijk naar Nederland, houd ik m'n hart vast. Ik zou niet verbaasd staan als de volgende generatie evangelische christenen een grotendeels nominaal karakter zal hebben. Het gebrek aan bijbelkennis is vaak schrikbarend. We hebben nu al zo'n geringe impact en het dreigt alleen maar minder te worden.

Stel je voor dat TIME gelijk heeft en dat we ons mogen verheugen in een herleving van het Calvinisme en dat deze door alle gezindten in Nederland zal leiden tot een herwaardering van de Schrift en een daarmee gepaard gaand ontzag voor Gods grootheid. Het zou zich uiten in schuldbelijdenis en hernieuwde toewijding, in het herwaarderen van Schriftkennis en een daarmee gepaard gaande intellectuele vernieuwing, in een verlangen Gods wil te doen en gepassioneerde daadkracht in deze wereld.

Trendwatchen is natte vingerwerk, maar dit is zeker: wie diep doordrongen raakt van Gods grootheid, liefde en almacht, zal zich aan God willen toewijden en bereid zijn de opdracht in deze wereld serieus te nemen.


Deze column is eerder gepubliceerd op opiniesite Habakuk.nu

No comments: