Wednesday, March 4, 2009

Een atheïstisch billboard langs de A4

Het is bijna zover. Er verschijnt op 9 maart a.s. in navolging van de wereldwijde atheïstische busreclame een atheïstisch billboard langs de weg met de tekst. 'Er is waarschijnlijk geen God, durf zelf te denken en geniet van dit leven'.

Atheïsten willen zich graag afzetten tegen religie. Je hebt gelovigen (dom, dom, dom) en atheïsten (heel slim). Voor mij is atheïsme slechts één van de vele geloofsopvattingen over hoe de werkelijkheid in elkaar zit en - wat mij betreft - niet een van de meest aannemelijke.

Daarom wil ik naar aanleiding van het verschijnen van dit billboard in een drietal te verschijnen artikelen ingaan op de onhoudbaarheid van de drie stellingen op dit billboard:

(1) 'Geniet van het leven': wat is de relatie tussen atheïsme en moreel besef?
(2) 'Durf zelf te denken': wat is de relatie tussen atheïsme en zingeving?
(3) 'Er is waarschijnlijk geen God': hoe aannemelijk is het atheïstische wereldbeeld?

Het lijkt bijna niet toevallig dat deze kernachtige opsomming van het atheïstische standpunt overeenkomt met de drie grote bezwaren die tegen het atheïsme ingebracht kunnen worden:

(1) atheïsme leidt tot een immoreel universum;
(2) atheïsme leidt tot een betekenisloos universum;
(3) atheïsme is gebaseerd op het onwaarschijnlijk uitgangspunt dat God niet bestaat.

Het billboard begint met een aanname: 'Er is waarschijnlijk geen God'. Daaruit volgen dan twee conclusies of aanmoedigingen: (a) 'Durf zelf te denken' en (b) 'Geniet van het leven'. Als we kunnen aantonen dat deze aanname aanvechtbaar is, zijn de twee conclusies niet langer vanzelfsprekend. Maar zelfs wanneer we er vanuit gaan dat God niet bestaat, blijkt dat de conclusies op zichzelf al leiden tot wanhoop. Wat er valt te durven en te genieten bij een God die niet bestaat?

Ik mijn serie artikelen over het atheïsme zal ik aantonen dat er zonder God bar weinig reden is tot durf en genot. Gelukkig hoeven we de aanname dat God waar schijnlijk niet bestaat niet voor zoete koek te slikken. Integendeel, God bestaat waarschijnlijk wel, en juist dáárom is het mogelijk om het leven aan te durven en ervan te genieten. Dit zal ik laten zien in het laatste deel van de serie.

De eerste twee artikelen zijn een duidelijk geval van, wat men ook wel noemt, negatieve apologetiek. Christelijke apologetiek is het met argumenten verdedigen van het christelijk wereldbeeld. Negatieve apologetiek is het aantonen van de onhoudbaarheid van een bepaald standpunt, in dit geval het atheïstische.

In het laatste deel doe ik aan positieve apologetiek aan de hand van enkele argumenten vóór het bestaan van God. Het is overigens geen alles omvattend betoog. Ook is het materiaal ontleend aan gedachtengoed van anderen maar wel het resultaat van mijn eigen verwerking daarvan.

Voor veel Nederlandse lezers zullen de argumenten in deze cyclus nieuw zijn. Apologetiek staat in Nederland en Europa nog steeds niet hoog genoeg op de agenda. De wereldwijde atheïstische busreclame kan daarin verandering brengen. Ik ben er dan ook blij mee.

U kunt de artikelen hier vinden: Atheïsme (I), Atheïsme (II) en Atheïsme (III).

No comments: