Wednesday, March 18, 2009

Er was eens... (II)

(nog een atheïstisch sprookje)

Gaf ik u gisteren nog een sprookje van eigen deeg, vandaag heb ik een sprookje voor u van één van de bekendste atheïsten ooit, Friedrich Nietzsche. Hij begreep als geen ander dat het atheïsme geen reden tot blijdschap geeft, maar onheil spelt voor de mensheid. In zijn 'Vrolijke Wetenschap' schreef hij:

"Heb je niet gehoord van de dwaze die op klaarlichte dag in de morgen zijn lantaarn aanstak, naar de marktplaats rende en onophoudelijk riep: 'Ik zoek God! Ik ben op zoek naar God!'.

Veel van de mensen die erbij stonden geloofden niet in God en moesten hard lachen. Ben je hem kwijt of zo? vroeg er een. Is hij net als een kind de weg kwijt geraakt? zei een ander. Of heeft hij zich verstopt? Misschien is hij bang voor ons? Misschien is hij op reis of is hij geëmigreerd? Zo riepen en lachten ze. De dwaze sprong in hun midden en doorboorde hen met zijn blik.

'Waar is God naar toe gegaan? riep hij, 'Dat zal ik je vertelen. We hebben hem gedood - jij en ik. We zijn zijn moordenaars. Maar hoe hebben we dit gedaan? Hoe waren we in staat om de zee op te drinken? Wie gaf ons een spons om de hele horizon uit te wissen? Wat hebben we aangericht toen we de aarde loskoppelden van haar zon? Waar beweegt ze nu naar toe? Waar zijn wij naar op weg? Weg van alle zonnen? Zijn we niet voortdurend aan het vallen? Achterwaarts, zijwaarts, voorwaarts, in alle richtingen? Is er nog een 'boven' en een 'beneden' overgebleven? Dwalen we niet door een oneindig niets? Voelen wij niet de adem van lege ruimte? Is het niet kouder geworden? Wordt het niet al meer en meer nacht? Moeten we 's ochtends niet lantarens aansteken? Horen we niet reeds het geluid van de doodgravers die bezig zijn God te begraven? ... God is dood. God blijft dood. En wij hebben hem gedood. Hoe moeten wij, moordenaars der moordenaars, onszelf vertroosten?"

De atheïsten die langs de A4 een atheïstisch billboard hebben geplaatst, hebben niet door wat Nietzsche wel wist: het wegverklaren van God heeft huiveringwekkende gevolgen voor de mens. Zonder God is de mens gedoemd tot een immorele en betekenisloze wereld. Elders op mijn blog ga ik hier verder op in.

Deze column is eerder gepubliceerd op opiniesite Habakuk.nu

No comments: