Tuesday, January 27, 2009

Marktplaats van ideeën

'De wetenschap heeft bewezen dat God niet bestaat' beweerde Gerben met zo'n groot gemak alsof hij net zei dat hij zeker wist dat hij zijn fiets op slot had gedaan.
Marieke probeerde voorzichtig: 'Nou, ik geloof toevallig wél in God'.
Verschillende omstanders keken haar direct meesmuilend aan. 'O ja, dan', zei Sjoerd, 'laat 'm dan eens zien, zit ie in je broekzak, of zo?' Gerben pochte: 'Ik geloof alleen iets als je me het kunt bewijzen, Marieke, anders niet'.
Nu vond Ramesh, die tot noch toe z'n mond had gehouden het toch echt nodig om ook wat te zeggen: 'Kijk, jullie snappen het gewoon niet, er is geen tegenstelling tussen jullie meningen. Alle mensen hebben het goddelijk in zichzelf, de een noemt dat God, de ander noemt het niets; het gaat erom dat je je goddelijke potentieel als mens realiseert'.
Sjoerd had inmiddels spijt dat hij Marieke zo was aangevallen en zei: 'Da's waar, iedereen heeft recht op zijn eigen waarheid, laten we er geen ruzie over maken'.

Zo zou een gemiddeld gesprek kunnen gaan tussen een christen en haar collega’s. Het lijkt wel of Ramesh een oplossing bemiddeld in het ongewenste conflict dat onstaat tussen Marieke en de anderen. Sjoerd gooit er nog even een pluriforme dooddoener overheen en het gesprek is beëindigd. Geen ruzie. Ieder zijn eigen waarheid.
Maar hoe zou het gesprek verder gaan? Lukt het Marieke om nog iets zinnigs te zeggen over ‘haar’ God van de Bijbel? Of besluit ze dat het te moeilijk is op te boksen tegen ideeën die zo ontzettend tegengesteld zijn aan het christelijk geloof?
Te vaak komen christenen naïef de marktplaats van wereldbeelden op onkundig van wat anderen denken en waarom. Een wereldbeeld is de verzameling antwoorden die iemand heeft op de belangrijkste vragen van het leven. Ieder mens heeft een wereldbeeld, bewust of onbewust. De christen en ook de niet-christen.
Als wij begrijpen wat het wereldbeeld is van onze gesprekspartner, kunnen we door de veelheid van woorden heen prikken en snappen we waar het echt om gaat. We kunnen dan de mentale barrières wegnemen, opgeworpen tegen het evangelie en hebben dan niet met een mond vol tanden het nakijken. Ook al zijn we in de minderheid.
Weet u hoeveel wereldbeelden in bovenstaande gesprek aan bod komen? Meer over het belang van wereldbeelden in mijn uitgebreidere artikel over dit onderwerp.

Deze column is eerder gepubliceerd op opiniesite Habakuk.nu

No comments: