Tuesday, October 28, 2008

God bestaat waarschijnlijk niet

In Engeland is onlangs een reclamecampagne van start gegaan om het atheïsme te promoten. Er rijden vanaf januari bussen door London met de slogan 'There's probably no God. Now stop worrying and enjoy your life', 'God bestaat waarschijnlijk niet, dus maak je niet druk en geniet van het leven'. Zelfs de schrijver van The God Delusion, Richard Dawkins, doet mee en levert een aanzienlijke financiële bijdrage.

Gelet op het feit dat de westerse media doorgaans grotendeels op de hand zijn van het humanistisch gedachtengoed of op zijn minst agnostisch zijn, lijkt deze campagne min of meer overbodig. Dit initiatief is dan ook vrij opmerkelijk te noemen. Van christenen zou zoiets verwacht kunnen worden. Zij hebben immers de opdracht te getuigen van hun geloof en alle volken tot discipelen te maken. Maar atheïsten hebben niet zo'n opdracht; het wezen van het atheïsme, dat er geen God is, brengt een 'opdrachtloosheid' met zich mee. Er is geen missie en dus moet er ook geen verantwoordelijkheid afgelegd worden. Vandaar ook de slogan: 'stop worrying', 'maak je geen zorgen'; er is immers geen vergelding. Maar daar zit 'm nu juist de ironie.

1. Als God niet bestaat, is er inderdaad geen reden om je zorgen te maken, want er is geen afrekening. Maar er is ook helemaal geen reden om zo'n boodschap de wereld in te sturen, omdat een atheïstisch wereldbeeld geen zin, doel of betekenis aan het leven toekent. Waarom zou je mensen dan iets bij willen brengen? Als er geen reden tot zorg is - er is immers geen wetgevende God - waarom voelen deze atheïsten zich dan moreel gedrongen om deze actie te organiseren?

2. Trouwens, is er wel reden om je géén zorgen te maken? Is het niet ontzettend zorgwekkend te ontdekken dat God waarschijnlijk niet bestaat? Ineens heeft het leven geen zin meer. Plotseling moeten we aannemen dat er na de dood niets is. Onze eindigheid is definitief. Zonder God kunnen we er niet zomaar vanuit gaan dat er orde is in het universum. Zonder God staat eigenlijk alles op losse schroeven. (Filosofen weten dat stiekum al, maar de rest van het westen doet alsof er niets aan de hand is).

3. Hoe zou deze boodschap 'don't worry, enjoy life' klinken in de oren van watersnoodslachtoffers in India en Haïti, getroffenen van de aardbevingen in China en Pakistan enz. De armen van deze wereld hebben al zo weinig zorgeloos te genieten; wat blijft er zonder een God die opkomt voor de zwakken nog van het leven over? Sterker nog, de atheïsten in het westen zullen nu nog minder in hun geweten aangesproken worden om de armen te helpen. Immers: 'God probably doesn't exist, so stop worrying and enjoy life'. Mensen in Engeland kunnen aan deze campagne bijdragen door een gift te geven via de site justgiving.com. Vreemd, een 'rechtvaardige' gift voor een boodschap die beweert dat zoiets als rechtvaardigheid niet bestaat.

Er zit nog iets curieus aan de slogan: God bestaat 'waarschijnlijk' niet. O, ze weten het niet helemaal zeker. Dat is een eerlijke toegeving met flink wat implicaties. Ik moet daarbij denken aan de zgn. Gok van Pascal. Volgens Blaise Pascal kun je bij de onzekerheid over Gods bestaan maar het beste christen worden. Immers als God niet bestaat dan heb je tenminste een moreel waardig leven geleefd en als God wel bestaat kom je in de hemel. Voor de ongelovige is er ofwel geen leven óf een hel na de dood. Geen moeilijke keuze toch?

Hoewel 'ongelovigen'; het is fijn om te ontdekken dat atheïsten toegeven 'gelovig' te zijn. Ze geloven dat God niet bestaat. Maar is zo'n credo nu echt reden om de straat op te gaan om mensen over te halen?

Reeds eerder geschreven i.s.m. de redactie van opiniesite habakuk.nu en aldaar gepubliceerd

5 comments:

Anonymous said...

Hemeltje lief! U stelt met rede te denken. maar uw teksten staan bol van cliché vooringenomenheid en kromme redeneringen.

Yossman said...

Ik vind het best dat u reageert, maar kom alstublieft met iets substantieels. Aan deze bewering heb ik niets. U geeft eerder de indruk dat u alleen maar zo reageert omdat het niet strookt met uw denkbeelden.

Ik heb in mijn geval een gechargeerde column geschreven zonder al te zeer met uitgewerkte argumenten te komen. Daar is het een column voor.

Anonymous said...

Is dit niet een enorme contradictie
Watersnoodslachtoffers in India en Haïti, getroffenen van de aardbevingen in China en Pakistan enz. De armen van deze wereld hebben al zo weinig zorgeloos te genieten; wat blijft er zonder een God die opkomt voor de zwakken nog van het leven over?


Komt HIJ werkelijk op voor de zwakken, de watersnoodslachtoffers in India en Haïti, getroffenen van de aardbevingen in China en Pakistan??

John Doorzon

Yossman said...

@ John Doorzon

Wanneer er geen God bestaat, is er ook geen kwaad of goed; er blijft alleen materie over. Wanneer God bestaat, kunnen we bij slechte gebeurtenissen beroep doen op God. Aangezien Hij bestaat, bestaat goedheid.

Telkens wanneer iemand op grond van het lijden in de wereld God weg wil verklaren, lukt dat niet. Immers, er is lijden. Iemand is daar verontwaardigd over. Die verontwaardiging is er, omdat de persoon in kwestie dit lijden verkeerd vindt. Waarom? Omdat het goede bestaat. Kwaad bestaat alleen als tegenstelling van het goede. Is het goede er niet, dan ook geen kwaad. Het goede kan echter heel goed zonder het kwaad bestaan.

Echter als wij het goede bestaan toekennen dan moet dat ergens vandaan komen. Het bestaan van het goede - of beter: de erkenning van een absolute moraal - is juist een bewijs voor God.

Daarmee is je vraag overigens wel een terechte vraag. Het lijden in de wereld stelt ons voor raadsels. De oplossing is echter niet om God we te redeneren.

Kijk over dit onderwerp elders op mijn blog:

http://apologeet.blogspot.com/2009/03/een-atheistisch-billboard-langs-de-a4.html

Anonymous said...

Altijd hetzelfde liedje. De atheisten zijn geen moreel - verantwoordelijke mensen met een eigen - goed - inzicht over de menselijkheid. De gelovigen eigenen zich steeds het monopolie van de redelijkheid (sic!) en de moraliteit toe! Het idee van een God is niet verdedigbaar op filosofisch gebied, zonder logische onaanvaardbare aannamen in de redenering te sluipen. Gek genoeg proberen de gelovige deisten er altijd een rationele verklaring (godsbewijs voor te vinden ..). Je kan god niet bewijzen, hij is zelfs niet bewijsbaar, en dus ongrijpbaar zoals een fantasme. Daarom bestaat hij niet, tenzij in de hoofden van fantasten (gelovigen) die werkelijkheidswaarde toekennen aan een hersenspinsel dat via de overlevering en historisch-sociale en psycologische mechanismen een noodzakelijke invulling van de zingeving betekent voor velen. Het wiordt tijd dat er een grotere volwassenheid komt in het zelfstandig denken. Zonder god als excuus om het verkeerde handelen te verklaren/excuseren. Het probleem van het lijden legt het non-bestaan van een (liefhebbende/persoonlijke/ christelijke en gooede gos bloot.