Friday, February 2, 2007

Nieuw atheïsme

Volgens het nieuw atheïsme zijn alle religies uiterst gevaarlijk. Ze misleiden de mens en verleiden hem om op basis van een vermeende niet-bewijsbare bovennatuurlijke waarheid tot radicale daden over te gaan. Veel van dit denken is sterk beïnvloed door de gebeurtenissen rondom 9-11. Dit denken wordt gepropageerd door mensen als Richard Dawkins en Sam Harris.

Volgens deze en andere lieden is de radicalisering van bepaalde groepen binnen de islam slechts een voorbeeld van datgene waartoe religie kan leiden. Vooral het fundamentalistisch christendom wordt dan gezien als een potentiële bron van kwaad, omdat het net als de islam zich beroept op een goddelijke openbaring.

Als we een antwoord willen formuleren op dit gedachtengoed, zullen we drie zaken moeten doen:

1. We moeten laten zien dat de radicalisering binnen de islam nauw verweven is met de geopolitieke situatie van de afgelopen 25 jaar, waarin de rol van de VS niet onderschat mag worden. Het zijn conflicten tussen ideologische (niet-religieuze) machtsblokken geweest (m.n. marxisme versus kapitalisme) dat aanleiding heeft gegeven tot het onstaan van de Mudjahedeen.

2. We zullen de inconsequentie aan moeten toenen van het standpunt dat religies gevaarlijk zijn en dat het atheïsme ons daarvan kan bevrijden. Alle wereldbeelden - ook het atheïsme en het determinsime - zijn in zekere zin religieus bepaald. Elk wereldbeeld doet nl. zekere aannames bij de interpretatie van gegevens. Deze aannames kunnen niet bewezen worden; zij zijn de uitgangspunten van ons interpretatieve paradigma zonder welke betekenisvorming niet plaats kan vinden.

3. We zullen aan moeten tonen dat alle wereldbeelden op hun eigen merites beoordeeld moeten worden. Wereldbeelden die inconsistent zijn, moeten afgewezen worden. In dat proces moet een vergelijking plaatsvinden tussen islam en christendom en zal blijken dat het beroep van beide religies op een goddelijke openbaring slechts een oppervlakkig overeenkomst is waarachter een diepe onoverbrugbare kloof schuil gaat.

No comments: