Thursday, February 1, 2007

De apologeet spreekt

De apologeet spreekt over geloof en rede: over de redelijkheid van het geloof en de gelovigheid van de rede. De apologeet ziet deze twee niet als vijanden van elkaar, maar als elkaar aanvullende elementen van een samenhangend christelijk wereldbeeld. Beide zijn nodig voor het kennen van God.

Streef naar de waarheid met ijver. Spreek de waarheid in liefde. Verdedig de waarheid met rede. Betracht de waarheid in ootmoed. Aanbid in waarheid God.

No comments: